Samfunnsfag

Til toppen Bygninger
Kid's castle     
Utforsk en engelsk middelalderborg. Klikk på de forskjellige delene av borgen og les fakta. Fin kombinasjon av engelsk og samfunnsfag/historie.
Kirkebygg     
Her kan du se forskjellen på romansk og gotisk kirkebygg.
Norske slott og herregårder     
Her vil du finne en oversikt over de fleste slott og herregårder, rundt om i Norge.
Våler kirke     
Her kan du finne ut mer om Våler kirke og dens historikk
Til toppen EU
Grafisk fremstilling av EUs utvikling     
Fin grafisk fremstilling av unionens fremvekst med tidslinje og forklaringer.
Til toppen Filosofi
Aristoteles 1     
Her finner du mer dybde stoff om Aristoteles. Siden passer fra 6. klasse og oppover.
Renè Descartes     
Visste du at det kartesiske koordinatsystem er oppkalt etter Renè Descartes. Vil du vite mer om han, så bør du titte her. Siden passer best fra 6. klasse og oppover.
Til toppen Geografi
Alaska      
Her vil du finne masse informasjon og bilder om Alaska. Sidene er skrevet på engelsk. Passer for 6. kl. og oppover.
Alle land i verden      
Dette er en spennnede side, der du kan klikke deg inn på de ulike landene, gruppert etter verdensdel. Passer fra 5. kl. og oppover.
Alle verdens land      
Dette er en fyldig side, som viser alle land i verden. Du finner bl.a. fagstoff, bilder, flagg og kart. Sidene er skrevet på engelsk. Passer fra 6. kl. og oppover.
Antarktis     
Vil du vite mer om sydpolen og Roald Amundsen, bør du ta deg en titt på denne siden. Siden passer fra 6. klasse og oppover.
Europakart     
Klikkbart Europakart som kan brukes for å lære navn på land og hovedsteder. Forskjellig vanskelighetsgrad.
Grønland      
Her vil du finne masse stoff og bilder om Grønland. Passer fra 6. kl. og oppover.
Hei verden!     
HEI VERDEN er en bistands- og informasjonsorganisasjon som samarbeider med skoler i Norge for å støtte barn og unge i andre land. Vårt mål er at norske skoler skal sette land i Sør i fokus i undervisningen, og at flere elever skal bli engasjert i bistandsarbeid.
Kart fra alle verdensdeler      
Her finner du kart over land og områder i de ulike verdensdelene. Passer fra 5.kl og oppover.
Russland     
Trenger du fagstoff og bilder fra Russland, så er dette en side du bør besøke. Passer fra 5. kl. og oppover.
United Kingdom      
Her finner du masser av stoff om United Kingdom. Den kongelige familien og London vil du også finne en del om. Passer fra 6. kl. og oppover.
Til toppen Historie
Antikken - og den tidlige middelalder     
Her finner du en del info om antikkens munker og nonner, klosterliv og innflytelsen på kristendommen. Det er ingen bilder på denne siden. Passer best for 6. klasse og oppover.
Bakgrunnen for 1.verdenskrig     
Her vil du finne linker til ulike nettsteder som omhandler bakgrunnen for 1. verdenskrig. Sidene er hovedsaklig skrevet på svensk, engelsk og norsk. Passer for 7.kl. og oppover.
Bakgrunnen for 2.verdenskrig     
Her kan du finne linker som går til en utdypning av bakgrunnen for 2. verdenskrig. Sidene viser til både norske og engelske sider. Passer for 7.kl. og oppover.
Bakgrunnen for den russiske revolusjonen     
Her vil du finne linker til både svenske, engelske og norske nettsteder som omhandler bakrunnen for den russiske revolusjon i 1917. Passer best for 7.kl. og oppover.
Den dansk-norske staten fra 1660     
Den dansk-norske staten innførte enevelde 1660-61. Linkene på siden kaster lys over bakgrunn og organisering. Passer for 7.kl. og oppover.
Den franske revolusjonen 1789     
Den franske revolusjon som brøt ut i 1789 er en av verdenshistoriens mest omtalte begivenheter. Her er det videre linker til svenske, danske og engelske sider. Passer best for 7.kl. og oppover.
Den kalde krigen     
Her vil du finne mange linker som viser til norske, engelske, svenske og danske nettsider, som omhandler dette emnet. Tidsrommet er 1945-89. Passer best for 7.kl. og oppover.
Den politiske utviklingen i Norge 1815 - 1850     
Her finner du ulikte stoff om den politiske utviklingen i Norge fra 1815-50. Passer for 7.kl. og oppover.
Det 20 århundret - tverrfaglig temaweb     
Dette er en spennende side, som du absolutt bør besøke. Den tar for seg utviklingen fra 1950 til 1990 innen flere områder. Siden passer fra 7. klasse og oppover.
Europas historie     
Mye god informasjon om Karl den store og middelalderen ellers.
Europas historie     
Her vil du kunne finne mye informasjon om Europas historie, helt fra 1500-tallet og frem til 1990-tallet. Siden passer fra 7. klasse og oppover. Det er ingen bilder på sidene.
Flerkulturelt Finnmark på 1200-tallet     
Her får du en kortfattet informasjon om det flerkulturelle Finnmark på 1200-tallet. Siden passer fra 7. klasse og oppover.
Frigjøringen i 1945     
Vil du vite mer om frigjøringen av Norge og det som skjedde i dagene rundt 8. mai, bør du ta deg en titt på denne siden. Siden passer fra 5. klasse og oppover.
Gamle naboer     
Kjenner du naboene der du bor? I en tid langt før vår, bode det andre folk på hjemstedet ditt De var nok annerledes en deg på mange måter, men kanskje lik deg også? Bli med på en reise i tid! Du skal få et glimt av hvordan det var på hjemstedet ditt før.
Jakten på indianerskatten     
Interaktivt eventyr som starter i Bergen og ender i Andesfjellene. Du er med på å finne inkaskatten ved å løse oppgaver underveis.
Nordisk gudeverden     
En vandring i nordisk gudeverden. Her finner du mye ulik informasjon. Siden er verd et besøk. Siden passer for 4. klasse og oppover.
Norge før vikingene     
Vikingene hadde sine forfedre. Her kan du finne ut mer om menneskene som bodde her før vikingtiden. Siden passer fra 7. klasse og oppover.
Norsk kvinnehistorie - samene     
Det finnes en del lenker som tar for seg kvinnens stilling de siste 30-40 år. Ellers vil du finne noen linker som er relatert til samene. Siden passer best for 7.kl. og oppover.
Om husmenn     
Dette er en side med linker til videre fordypning, .eks.: Thranitterbevegelsens betydning fori de lavere sosiale lag. Passer for 7.kl. og oppover.
Riksdannelse - statsdannelse     
Denne siden tar for seg hvordan kongen fikk reell makt. Den er fra tidsepoken 880-1270. Passer for 7.kl. og oppover.
Romerriket     
Her finner du mange ulike kart over bl.a. Romerriket. Du vil ellers finne en del fagstoff om Romerriket. Linkene viser til svenske, danske og engelske sider. Passer best for 7.kl. og oppover.
Senmiddelalderen     
Norge ble rammet av en rekke pester i seinmiddelalderen. Svartedauden som brøt ut i 1348 eller 1349 er den mest kjente og alvorligste. Norge opplevde også en nasjonal krise. Vi kom med i en nordisk union der vi var den klart svakeste parten. Passer for 7.kl. og oppover.
Steinalder     
Her finner du en multimediapresentasjon av steinalderen. dette er en meget god side. Siden passer fra 5. klasse og oppover.
Unionsoppløsningen 1905     
Her finner du ulike linker til det som skjedde i tiden rundt 1905. Et viktig kapittel i norsk historie. Passer best for 7.kl. og oppover.
Vikingene      
Dette er en innholdsrik side on vikingene og deres levesett. Siden passer fra 5. klasse og oppover.
Vikingskip     
Vikingtiden     
Her kan du finne ut mer om; vikingtid, runer, førkristen tradisjon og folketro i Norden. Det er lite med bilder på sidene. Passer for 6. klasse og oppover.
Vikingtiden     
Vikingtiden varte fra slutten av 700-tallet til midten av 1000-tallet. Bruk linkene til å få en dypere innsikt i emnet. Passer best for 7.kl. og oppover.
Til toppen Historiske personer
Alexander den store     
Har får du en grei oversikt over Alexander den store`s liv og den grske kulturen. Siden passer fra 6. klasse og oppover.
Dagny Juel Przybyszewska     
Hvem var egentlig Dagny Juel Przybyszewska og hva gjorde henne til en historisk person? Dette kan du finne ut mer om på denne siden. Siden passer fra 8. klasse og oppover.
Den hellige Benedikt     
Her kan du finne ut mer om den hellige Benedikt som ble født ca år 480 i en rik adelsfamilie i Nórcia, en liten by nær Spoleto i Umbria i Italia. Siden passer best fra 7. klasse og oppover.
Den hellige Birgitta     
Her vil du kunne finne ut mer om den hellige Birgitta av Sverige. Siden passer best fra 7. klasse og oppover.
Den hellige Hildegard     
Her kan du finne ut mer om den hellige Hildegard av Bingen. Siden passer best fra 7. klasse og oppover.
Den hellige Katarina     
Her vil du kunne finne ut mer om den hellige Katarina av Alexandria. Siden passer best fra 7. klasse og oppover.
Frans av Assisi     
Her kan du finne ut mer om Den hellige Frans ble født i Assisi i Umbria i Italia tidlig i 1182. Siden passer best fra 7. klasse og oppover.
Fridtjof Nansen      
Her kan du finne ut mer om hans oppvekst, ekspedisjoner og alderdommen. Siden passer fra 5. klasse og oppover.
Jeanne d'Arc     
Her vil du finne mer stoff om den hellige Jeanne d'Arc. Siden passer best fra 7. klasse og oppover.
Konger i Middelalderen     
Her vil du finne mye forskjellig om konger i middelalderen, borgerkriger, lover osv. Det er flotte tegninger på sidene. Passer fra 5. klasse og oppover.
Madam Curie     
Her kan du finne ut mer om Madam Curie og du får et innblikk i hennes forskning og oppdagelser. Siden passer fra 6. klasse og oppover.
Marco Polo     
Historien om Marco Polos fantastiske liv finner du her.
Napoleon     
Her finner du ut mer om da Frankrike var mer eller mindre i krig med sine naboland hele tiden. Særlig omfattende var krigføringen under Napoleon som kom til makten i 1799. Linkene på siden går til svenske, dankse og engelske sider. Passer best for 7.kl. og oppover.
Newton     
Her kan du få vite mer om, sir Isaac Newton (1642?1727), som var en engelsk matematiker og fysiker. Han gjorde banebrytende arbeider i matematikk, fysikk og astronomi. Siden passer fra 6. klasse og oppover.
Niels Henrik Abel     
Niels Henrik Abel er ett av de største matematiske genier verden har fostret. Her kan du finne ut mer om han og hans teorier. Siden passer fra 6. klasse og oppover.
Olav den Hellige     
Vil du vite mer om Olav den Hellige og tiden 995-1030, så ta en titt her. Passer for 6. klasse og oppover.
Til toppen Lokalhistorie
Årdal Sogelag     
Her vil du finne lokalhistorisk stoff fra Årdal, som kan være av interesse. Passer fra 6. klasse og oppover.
Idd Herred     
Her kan du finne ut mer om Idd Herred. Siden passer best fra 6. klasse og oppover.
Middelalderbyen     
Her kan du finne ut mer om gamle Tønsberg. Det er lite bilder på sidene. Siden passer best fra 6. klasse og oppover.
Tungtvannsaksjonen på Rjukan     
Her kan du finne ut mer om den mest berømte av alle sabotasjeaksjoner i Norge, sprengningen av tungtvannsanlegget på Vemork ved Rjukan. Siden passer fra 6. klasse og oppover.
Til toppen Merkedager
Dåp ved neddykking     
Hva vil det si å bli døpt ved neddykking? Vel, her kan du finne ut mer om emnet. Siden passer best fra 7. klasse og oppover.
Olsok     
Her kan du finne ut hvorfor folk feirer olsok. Siden passer fra 5. klasse og oppover.
St. Hans     
Her kan du lese hva skolepresten skriver om St.Hans. Siden passer best fra 6. klasse og oppover.
Til toppen Museer
Det Hanseatiske Museum    
Her finner du mye nyttig info om Hansa-tiden i Beregn. Du får vite en del om Det Tyske kontor`s rolle i samfunnet og hvordan samfunnet var bygget opp. Det er ellers en del fine bilder på siden. Siden passer best for 8. klasse og oppover.
Drammen Museum     
Her finner du utsnitt og informasjon om deres ulike samlinger. Denne siden er verdt et besøk. Siden passer for 6. klasse og opppover.
Maihaugen     
På denne siden vil du finne ulik info om selve museet, men også bilder og tekster som forteller om liv og arbeid gjennom 500 år. Siden passer for 6. klasse og oppover.
Myntkabinettet     
Her kan du titte nærmere på myntkabinettets elektroniske utstilling. Mange flotte bilder. Siden passer fra 5. klasse og oppover.
Norges Hjemmefrontmuseum     
Her vil du finne en del informasjon om krigen i Norge og motstandsarbeidet. Siden passer for 6. klasse og oppover.
Norsk Folkemuseum     
Her vil du finne mye ulike info om en rekke ting. Du kan søke i museets samlinger etter spesielle ting. Siden passer for 6. klasse og oppover.
Norsk Skogbrukmuseum     
Her finner du mye info om dette museets og dets utstillinger. Museet dekker områder som: jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogindustri. Du vil finne mange fine bilder ogspå på siden. Passer fra 5. klasse og oppover.
Vest-Telemark Museum     
Her vil du finne mange flotte bilder og mye nyttig informasjon om forskjellige ting. Her vil du bl.a. finne bilder av hus fra middelalderen. Siden passer fra 5. klasse og oppover.
Vestfold Fylkesmuseum     
Museet dekker Vestfolds historie og har temaene vikingskip, hvalfangst, sjøfart, seilskute, middelalderen og grevskapstiden. Siden passer fra 5. klasse og oppover.
Vigeland Museet     
Her finner du masse informasjon om Vigeland Museet, Vigelands Parken og om Gustav Vigeland selv. Siden passer for 5. klasse og oppover.
Til toppen Politikk
Parlamentarisme og allmenn stemmerett     
Her vil du finne gode linker til kampen for parlamentarismen og allmenn stemmerett. Passer best for 7.kl. og oppover.
Til toppen Ressurssider
Den Norske Nobelkomiteen     
Her vil du finne en god del info om hva komiteen driver med, og om Alfred Nobel. Siden passer nok best fra 8. kl. og oppover, siden den er på engelsk.
Forbundet mot Rusgift     
Her vil du finne mye nyttig info om arbeidet mot rusgifter. Siden passer for 7. klasse og opp over.
Informasjon for ungdom     
Her vil dere finne mye ulike informasjon, som kan være relevant. Siden spenner over et vidt spekter av ulik saker. Siden passer fra 6. klasse og oppover.
Internasjonale linker     
Her finner du internettsider som omhandler internasjonal politikk og samfunnsliv. Enkelte sider er skrevet på engelsk. Passer fra 6.kl. og oppover.
Kongehuset     
Vil du vite mer om vårt kongehus, bør du ta deg en titt på denne siden. Siden passer fra 4. klasse og oppover.
Lov og rett i Norge     
Her finner du sider som tar opp juridiske forhold i det norske samfunnet. Passer fra 6.kl. og oppover.
NASA     
På denne siden vil du finne info om NASA og hva de driver på med. Du vil ellers finne noen bilder rundt om på sidene. Siden passer nok best fra 9. kl. og oppover, siden den er på engelsk.
NATO     
Her vil du finne mye infor om organisasjonen NATO og dets oppgaver. Siden er på engelsk og passer nok best for 8. kl. og oppover.
Politiske partier i Norge     
Her vil du finne linker til de ulike partiene i Norge. Passer fra 6.kl. og oppover.
Stortinget     
Publikasjoner fra Stortinget (innstillinger, dokumenter og referater) Informasjon om Stortinget.
Underveis læreverk for ungdomsskolen    
Lenker knyttet til emnene og kapitlene som er presentert i læreverket. Faktasamling ordnet i temaer. Fin historisk kalender.
Undervisningsopplegg, ordgåter, tester    
Siden er laget for videregående, men kan også brukes på ungdomstrinnet. Her finnes undervisningsopplegg, oppgaver, fagrelaterte spill og andre lenker.
Til toppen Samfunnskunnskap
Året rundt i Antarktis     
Her vil du få en del informasjon om Antarktis og det videre arbeidet. Siden passer fra 5. klasse og oppover.
Kaffens historie     
Er du interessert i å vite mer om kaffens historie og utvikling bør du ta deg en titt her. Siden passer best fra 6. klasse og oppover.
Menneskerettighetene     
Trenger du mer informasjon om menneskerettighetene, hvilke regler som gjelder osv., så er dette en side du bør besøke. Den passer fra 7. klasse og oppover.
Nordlysobservatoriet i Tromsø     
Dette er en spennende side. Her vil du finne en del info og en del bilder. Siden er verdt et besøk. Denne passer nok best fra 8. kl. og oppover, siden den er på engelsk.
Norsk hvalfangst historie     
Her vil du finne ut hvordan det hele startet og følge utviklingen innen hvalfangsten til slutten i 1968. Siden passer fra 6. klasse og oppover.
Rakettenes historie     
Historien starter ved at romeren Aulus Gellus forteller en historie om grekeren Archytas. Mer om dette og hvilken innvirkning det hadde på rakettens utvikling, kan du lese om her. Siden passer fra 5. klasse og oppover.
Romfart     
Romfart og utforskning av rommet er temaet for disse sidene, som er laget av Norsk Astronautisk Forening (NAF). Siden passer fra 6. kl. og oppover.
Sarepta     
Dette er en spennende side, som du bør besøke. Her vil du finne mye ulik info, alt fra; solflekker og solvinder til solgasser i rommet. Siden passer fra 6. kl. og oppover.